Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє щодо всієї інформації, яку адміністратори сайту (далі - Адміністратор), можуть отримати про Користувача під час використання ним Сайту (Сайтів) сайтів Адміністратора та в ході виконання Адміністратором будь-яких угод та угод з Користувачем.

Використання Сайту (сайтів) Адміністратора означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними у ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сайту (сайтів).

1. Персональна інформація Користувачів, яку обробляє Адміністратор

1.1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту (сайтів), включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до Сайту, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

1.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сайту.

1.3. Адміністратор не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, та не має можливості оцінювати його дієздатність, однак виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Адміністратор збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для роботи Сайту або виконання угод та договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

2.2. Персональну інформацію Користувача Адміністратор обробляє з цією метою:

2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках роботи Сайту, угод та договорів з Адміністратором;

2.2.2. Надання Користувачеві послуг, продаж товарів та виконання інших угод та договорів;

2.2.3. Зв'язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості роботи Сайту (сайтів), зручності його використання;

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

3.1. Адміністратор зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішнього регламенту.

3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб.

3.3. Адміністратор має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для виконання певної угоди чи договору з Користувачем;

3.3.3. Передача передбачена українським законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністратора або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду користувача.

3.3.5. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Адміністратора.

4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

4.1. Користувач може будь-якої миті змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину.

4.2. Користувач також може видалити надану їм у межах певного облікового запису особисту інформацію. При цьому видалення облікового запису може спричинити неможливість використання деяких можливостей Сайту.

4.3. Права, передбачені пп. 4.1. та 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства.

5. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників

5.1. Файли cookie, передані Адміністратором обладнання Користувача та обладнанням Користувача Адміністратору, можуть використовуватися в аналітичних, статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення роботи Сайту.

5.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

5.3. Адміністратор має право встановити, що робота деяких функцій Сайту (сайтів) можлива лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

5.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Адміністратором та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

6. Заходи, які застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

6.1. Адміністратор вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

7.1. Адміністратор має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та Адміністратором, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню права України.